Πλατφόρμα υποστήριξης του Αγροδιατροφικού Τομέα & καταπολέμησης της ανεργίας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Μεσσηνίας”. (Agricultural Cooperative “Messinia Union”)

Στην υλοποίηση και λειτουργία της πρώτης για την Μεσσηνία ανοικτής ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και καταπολέμησης της ανεργίας προχωρά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Μεσσηνίας”   (Agricultural Cooperative “Messinia Union”)

Η πλατφόρμα #μαζί_ενωμένοι ξεκινά άμεσα την υποστήριξη του κλάδου της αγροδιατροφής προσπαθώντας σταδιακά να καλύψει όλο το φάσμα θέσεων από το χωράφι στο ράφι.  

Η πλατφόρμα #μαζί_ενωμένοι της “Ένωσης Μεσσηνίας”, δίνει τη δυνατότητα κινητοποίησης του εθνικού και τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στο νευραλγικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα μέσα από εξελιγμένες δυνατότητες συμμετοχικότητας (crowdsourcing), ψηφιακές υποδομές ανάλυσης και συλλογής δεδομένων καθώς και αυτοματοποιημένου συνδυασμού της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, πόρων & υπηρεσιών. 

Η “Ένωση Μεσσηνίας” επιχειρεί να υποστηρίξει την συνολική προσπάθεια εθνικών και τοπικών συλλογικών φορέων για πρακτικές λύσεις στο έλλειμμα σε εργάτες γης, πρόβλημα που επιτείνεται από τα μέτρα για τον κορονοϊό καθώς και τη μεταβατική κατάσταση που θα ακολουθήσει και προκαλεί σημαντικούς τριγμούς στην αλυσίδα παραγωγής. Παράλληλα προσπαθεί να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό της οργανωμένη καταγραφής των αναγκών σε εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα, στοιχείο βασικό για την εκπόνηση σχεδίων και την λήψη αποφάσεων. 

Μέσα από την πλατφόρμα, αγρότες, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιεύουν ανάγκες σε εργατικό δυναμικό καθώς και τις παροχές που δύναται να προσφέρουν (κατάλυμα, διατροφή). Επιπλέον κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημοσιοποιεί με ασφαλή τρόπο τη διαθεσιμότητά του για παροχή εργασίας. Η “Ένωση Μεσσηνίας” διασφαλίζει την οργανωμένη διάθεση των σχετικών δεδομένων και τη δυνατότητα αξιοποίησής από τα ενδιαφερόμενα μέρη για επικοινωνία και συνεργασία. Η πλατφόρμα #μαζί_ενωμένοι υποστηρίζει βασικές κατηγορίες αναγκών και προσφοράς εργασίας της αγροδιατροφής και αγροτικής παραγωγής όπως θέσεις για Εργάτες Γης, Αλιείς, Κτηνοτρόφους,  Χειριστές αγροτικών μηχανημάτων, Οδηγούς αγροτικών οχημάτων, Χειριστές εξοπλισμού & χωματουργικών μηχανημάτων, Γεωπόνους με σκοπό να εμπλουτίζεται συνεχώς η εν λόγω λίστα με βάση και τις διαμορφούμενες ανάγκες αλλά και τις προτάσεις στο [email protected]  

Παράλληλα μέσω αξιοποίησης των δεδομένων σεβόμενοι πάντα τον κανονισμό GDPR αναφορικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων θα σταθούμε αρωγοί στους Δήμους και στην Περιφέρεια ώστε να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο κινήτρων για την κινητοποίηση εργατικού δυναμικού που θα υποστηρίξει τις παραγωγικές ανάγκες του τόπου μας όπως προσφορές διαμονής σε συνεργασία με πάσης φύσεως δομές και τοπικές επιχειρήσεις, παροχές σε είδος κ.α. 

Η δράση #μαζί_ενωμένοι, είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της “Ένωσης Μεσσηνίας”. Με λύσεις πρακτικές για τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τα συνεταιριστικά σχήματα, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. 

Στρατηγικός συνεργάτης σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής και καινοτομίας της “Ένωσης Μεσσηνίας” είναι η Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy η οποία έχει διακριθεί μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες με Δήμους και Περιφέρειες, Κεντρική κυβέρνηση, τραπεζικό τομέα και σε μεγάλης κλίμακας δράσεις προώθησης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην χώρα μας. 


* Σύντομα θα είναι διαθέσιμες περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων


Σχεδιασμός και υλοποίηση από την Crowdpolicy

AlbanianBulgarianEnglishGreekRomanianUrdu